Đức Việt
Phụ trách kinh doanh
Chào mừng bạn đã đến với trang web.
Nếu cần thông tin hãy chat với mình nhé.
Chào bạn :)
✓ Đã gửi lúc 13:13 16-08
Tôi có thể giúp được gì cho anh chị?
✓ Đã gửi lúc 13:13 16-08
22222 092471888
✓ Đã gửi lúc 13:13 16-08
Anh/Chị nhắn số điện thoại của Anh/Chị, Tôi sẽ gọi điện trao đổi với Anh/Chị
✓ Đã gửi lúc 08:08